De vs. het

De and het are the two dutch definite articles. Their correct use is so complex that they soon become the most fearful nightmare of any learner of the Dutch language. It does not matter what you do, because you will just do it wrong. Unless 

like me, one decides to choose the most common of the two, de, an forget all about het. Nice, effective and very lazy. We touched the ‘de-het’ topic in the dutch writing class. We discussed an article from the dutch newspaper NRC-NEXT statiting that de will soon (in 150 years) replace het. Below are my thoughts (in dutch).

In de NRC-NEXT van 4 november 2011 beargumenteerde Rolinde Hoorntje dat binnenkort het woordje ‘het’ uit de Nederlandse taal verdwijnt.
Ik ben
het er mee eens:, het lidwoord ‘het’ moet uit van de Nederlandse taal. Maar alsjeblieft liever eerder dan 2137 – de voorspelde einddatum van het woordje ‘het’. Persoonlijk, als buitenlander, gebruik ik het lidwoord ‘het’ nooit. Het is te veel moeite voor een zo’n, volgens mij, klein verschil van het woordje ‘de’. Desalniettemin begrijpen Nederlanders begrijpen me ook als ik het lidwoord ‘de’ in plaats van ‘het’ gebruik. Dit is vervelend voor hen, omdat mijn fvouten een extra ‘cognitieve belasting’ voor ze creëerten. Deze extra belasting treedt opgebeurt omdat het gebruiken van ‘de’ in plaats van ‘het’ een automatisch gedachte opwekttrekt: ‘het is het mesje – niet de mesje, het is het paard – niet de paard, het is het water – niet de water,… ’. Het is jammer dat dezeit automatische reacties het moeilijker maakt voor Nederlanders om te begrippen wat ik probeer te zeggen. Maar toch proberen Nederlanders om me te begrijpen. Dat is omdat 1) Nederlanders aardige mensen zijn en 2) ze vinden het aardig dat ik Nederlands probeer te praten.. Ik denk ook dat Nederlanders het schattig vinden dat een man van over de dertigdezelfde gelijkaardige fouten maakt als een Nederlandse kind van drie jaar maakt… Oeups, dat is slecht voor mijn imago.

In de tekst van Rolinde Hoorntje er is er ook een voorspelling te vinden: inbij 2137 staat hoort het lidwoord ‘het’ niet meer bij de Nederlandse taal. Mijn eerste gedachte was: ‘Jammer dat ik niet honderd en vijftig jaar later geboren ben’. En mijn tweede gedachte was: ‘Zal in honderd jaar de Nederlandse taal nog steeds bestaan? Of is de taal misschien gemuteerd in een dialect?’ Ik denk dat in 150 jaar Nederlands is gemutererd in een nederlands variatie van het Eengels, omdat Nederland ten eerste een klein land is, en ten tweede Nederland is een land dat sterk is gebaseerd op export, dus veel handel doet met andere landen en dus met veel mensen die andere talen spreken. Als de snelheid van de technologischee ontwikkeling ook in dezeit voorspelling zit en als Europa een echte unie wordt, het zal het me niet verbazen als Nederlands in honderd jaar alleen nog maar tussen oudere mensen en/of in kleinere regio’s wordt gebruiktis gepraat. Dit gebeuuurdet ook na de unificatie van Italië, na honderd vijftig jaarren zijn alle regio’s talen zijn dialecten geworden. Maar Italië en Europa zijn toch ook weer andere gevallenverhalen.

In iedere geval, ga ik ‘het’ niet missen, ik heb het al verwijderd van mijn interpretaties van de Nederlandse taal, maar gelukkig voor de Nederlanders heb ik weinig invloed op dit onderwerp.

De vs. het

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s